Suomen lautapeliseura

Seuran (myöhästynyt) syyskokous maanantaina 8.2.2021 klo 18.30

COVID-19 johtuneista kokoontumisrajoituksista, hallitus ei saanut aikaiseksi kutsua koolle syyskokousta syksyllä, joten kokous koollekutsutaan 8.2.2021 virtuaalisesti Google Meetissä: https://meet.google.com/kzw-cdct-wzx

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  1. Kokouksen avaaminen, valitaan puheenjohtaja, sihteeri, 2 pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
  2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  3. Hyväksytään kokouksen esityslista kokouksen työjärjestykseksi
  4. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle
  5. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
  6. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastaja taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastaja
  7. Käsitellään hallituksen esittämä sääntömuutosehdotus
  8. Kokouksen päättäminen

Hallitus esittää jäsenmaksun suuruudeksi kaudelle 2021 15€ täysikäiseltä jäseneltä ja 5€ alaikäiseltä jäseneltä ja ettei erillistä liittymismaksua peritä.

Hallitus esittää kahden vuosikokouksen käytännöstä luopumista ja siirtymistä yhden vuosikokouksen käytäntöön. Vuosikokous pidettäisiin aina keväällä ja siinä käsitellään samat asiat kuin mitä kahdessa erillisessäkin kokouksessa on käsitelty. Hallituksen toimikausi olisi kahden vuosikokouksen välinen aika – poikkeuksena vuosi 2021, jossa nyt koollekutsutussa kokouksessa valittu hallitus jatkaa vuoden 2022 vuosikokoukseen saakka.

Nykyiset säännöt löytyvät seuran sivuilta: https://lautapeliseura.fi/seura/saannot/

Hallituksen ehdottamat sääntömuutokset ovat seuraavat:

Kohta 6: Muutetaan kohta “Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.” muotoon “Hallituksen toimikausi on kahden vuosikokouksen välinen aika.”

Kohta 8: Muutetaan kohta “Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille/tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen kevätkokousta. ” muotoon “Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille/tilintarkastajille viimeistään helmikuun 15. päivään mennessä.”

Kohta 9: Muutetaan kohta “Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta.” muotoon “Yhdistys pitää vuosittain yhden varsinaisen kokouksen keväällä, maalis–huhtikuussa.”

Kohta 11: Muutetaan kohta “Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:” muotoon “Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:”. Lisäksi poistetaan merkintä syyskokouksesta ja siirretään seuraavat kohdat vuosikokouksen asialistalle:
“vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle”
“valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet”
“valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa”

Kokouskutsu talousarvio- ja toimintasuunnitelmaliitteillä on nähtävissä seuran foorumilla: https://www.lautapeliseura.fi/foorumi/viewtopic.php?f=2&t=19850